Kdo je najbolj podražil elektriko

Pregledali smo pakete ponudnikov električne energije in preverili, koliko se spodražili posamezni paketi v obdobju od Aprila 2021 do Januarja 2022. Primerrjali smo objavljene cene za kWh električne energije. Cene ne vsebujejo DDV.

Podražitve pri nekaterih dobaviteljiv ni mogoče točno določiti, saj vsako leto oblikujejo različne pakete z drugim imenim oziroma ponudijo ciljno oblikovane pakete, da bi svojim odjemalcem ponudili ustrezno ponudbo.

V zadnjem letu sta tako najmanj podražila ponudnika Gen-i in elektro Energija, ki sta ohranila lanskoletne cene.

Cene električne energije Januar 2022

Pregledali smo aktualne cenike ponudnikov električne energije za Januar 2022. Če ste ravno v fazi iskanja novega ponudnika, boste lastniki toplotnih črpalk najcenejšo elektriko lahko dobili pri Gen-i in sicer po ceni 0,06149 €/kWh za visoko toarifo in 0,03399 €/kWh za nizko tarifo. Če nimate toplotne črpalke, pa je Gen-i prav tako najugodnejši ponudnik, ki nudi elektriko v visoko tarifi za 0,0649 €/kWh in nizki tarifi po 0,03599 €/kWh. Najdražjo elektrika je trenutno pri ponudniku Energija plus d.o.o in sicer kar 0,1585 €/kWh za visoko in 0,10097 €/kWh za nizko tarifo.

Gradbene faze

I. gradbena faza

Začetek fizične gradnje objekta.

1.    Pripravljalna dela na gradbišču. 2.    Pripravo terena, kjer bo stal naš objekt. 3.    Pripravo gradbišča:

  • postavitev gradbene barake,
  • ograditev gradbišča s primerno ograjo,
  • postavitev sanitarij in vodne oskrbe,
  • ob dostopu na gradbišče pa je treba postaviti tablo, na kateri so podatki o investitorju, izvajalcu in nadzorniku gradbenih del na parceli.

Zahtevnost ureditve gradbišča je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta, ki ga gradimo.