Kdo je najbolj podražil elektriko

Pregledali smo pakete ponudnikov električne energije in preverili, koliko se spodražili posamezni paketi v obdobju od Aprila 2021 do Januarja 2022. Primerrjali smo objavljene cene za kWh električne energije. Cene ne vsebujejo DDV.

Podražitve pri nekaterih dobaviteljiv ni mogoče točno določiti, saj vsako leto oblikujejo različne pakete z drugim imenim oziroma ponudijo ciljno oblikovane pakete, da bi svojim odjemalcem ponudili ustrezno ponudbo.

V zadnjem letu sta tako najmanj podražila ponudnika Gen-i in elektro Energija, ki sta ohranila lanskoletne cene.

Najvišje podražitve podražitvenajdemo pri paketu Zelena elektrika ponudnika Energetika Ljubljana in sicer 37,4 % za VT in ET ter 27,8 € za MT. Sledi mu Petrol, ki je redni cenik podražil za 34,7 € za VT, 31,6 € za ET in 21,0 % za MT. Tretja največja podražitev pa je pri Enegiji plus, kjer se je paket Osnovna oskrba podražil za 30 %.

 

E3 d.o.o.

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
E3 Zeleni 2021 0,06598 0,04739 0,05949
  2022 0,08341 0,04978 0,07621
  Podražitev 26,4% 5,0% 28,1%
E3 Udobni 2021 0,05799 0,05799 0,05799
  2022 0,06666 0,06666 0,06666
  Podražitev 15,0% 15,0% 15,0%
E3 Napredni 2021 0,10151 0,01009 ni na voljo
  2022 0,10151 0,01009 Ni v paketu
  Podražitev 0,0% 0,0%  
E3 preprosti 2021 0,08923 0,05499 0,08458
  2022 0,08923 0,05499 0,08458
  Podražitev 0,0% 0,0% 0,0%

 

ECE d.o.o

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
TOPLOTNE ČRPALKE 2021! 2021 0,06199 0,03999 0,05799
TOPLOTNE ČRAPLKE 2022 2022 0,07399 0,05570 0,07082
  Podražitev 19,4% 39,3% 22,1%
ECE TOP 20! LOJALNI 2021 0,06999 0,05169 0,06699
ECE LOJALNI 2022 2022 0,07596 0,05718 0,07270
  Podražitev 8,5% 10,6% 8,5%
Paket SOČA 2021 0,08729 0,05909 0,08151
  2022 0,09599 0,06500 0,08969
  Podražitev 10,0% 10,0% 10,0%
Paket SAVA 2021 0,08715 0,05895 0,08135
  2022 0,09589 0,06489 0,08949
  Podražitev 10,0% 10,1% 10,0%
Paket DRAVA 2021 0,08701 0,05881 0,08121
  2022 0,09569 0,06379 0,08939
  Podražitev 10,0% 8,5% 10,1%
TOPLOTNE ČRPALKE 2021 0,07399 0,05199 0,06879
  2022 0,09565 0,06379 0,08930
  Podražitev 29,3% 22,7% 29,8%
ECE ELEKTRIKA 2021 0,08759 0,05939 0,08179
  2022 0,09639 0,06545 0,08997
  Podražitev 10,0% 10,2% 10,0%
ECE TOP 21 NOVI 2021 0,05999 0,04299 0,05599
  2022 NP NP NP
SKUPAJ ZMOREMO!/1 2021 0,06499 0,04599 0,05899
  2022 NP NP NP
ECE GARANT 2022 2021 NP NP NP
  2022 0,09298 0,05989 0,08395

 

Elektro Energija d.o.o.

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Zanesljiva oskrba 2021 0,07315 0,05044 0,06583
  2022 0,07315 0,05044 0,06583
  Podražitev 0% 0% 0%
Čista energija za toplotne črpalke 2021 0,06770 0,04750 0,06250
  2022 NP NP NP

 

Energetika Ljubljana d.o.o.

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik 2021 0,06995 0,04595 0,05995
  2022 0,07995 0,04995 0,06995
  Podražitev 14,3% 8,7% 16,7%
Zelena elektrika 2021 0,06400 0,04300 0,05600
  2022 0,08795 0,05495 0,07695
  Podražitev 37,4% 27,8% 37,4%

 

 

Energija Plus d.o.o

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Novi na plusu 2019 2021 0,07299 0,04239 0,06464
  2022 NP NP NP
Trajno fiksna cena 2019 2021 0,07739 0,05299 0,07419
  2022 NP NP NP
Osnovna oskrba 2021 0,08159 0,05199 0,07789
  2022 0,10568 0,06731 0,10088
  Podražitev 30% 29% 30%
Redni cenik 2021 NP NP NP
  2022 15,9% 10,1% 15,1%

 

Gen-i d.o.o.

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Sonce za toplotne črpalke 2021 0,06149 0,03399 0,05549
  2022 0,06149 0,03399 0,05549
  Podražitev 0% 0% 0%
Redni cenik 2021 0,06490 0,03599 0,05794
  2022 0,0649 0,03599 0,05794
  Podražitev 0% 0% 0%

 

Petrol d.d.

    VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik 2021 0,06975 0,04955 0,06455
  2022 0,09395 0,05995 0,08495
  Podražitev 34,7% 21,0% 31,6%
Zvesti 5 2021 NP NP NP
  2022 0,08925 0,05695 0,08070
Zvesti 10 2021 NP NP NP
  2022 0,08456 0,05396 0,07646
Zvesti 20 2021 NP NP NP
  2022 0,07516 0,04796 0,06796

 

*NP = Ni PODATKA

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

TARIFNI ČASI:
VT: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
ET: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *