Cene električne energije Januar 2022

Pregledali smo aktualne cenike ponudnikov električne energije za Januar 2022. Če ste ravno v fazi iskanja novega ponudnika, boste lastniki toplotnih črpalk najcenejšo elektriko lahko dobili pri Gen-i in sicer po ceni 0,06149 €/kWh za visoko toarifo in 0,03399 €/kWh za nizko tarifo. Če nimate toplotne črpalke, pa je Gen-i prav tako najugodnejši ponudnik, ki nudi elektriko v visoko tarifi za 0,0649 €/kWh in nizki tarifi po 0,03599 €/kWh. Najdražjo elektrika je trenutno pri ponudniku Energija plus d.o.o in sicer kar 0,1585 €/kWh za visoko in 0,10097 €/kWh za nizko tarifo.

Za tiste, ki imajo visok delež porabe v času nižje tarife, je zanimiv paket E3 napredni ponudnika E3 d.o.o., ki ponuja električno energijo v nizki tarifi po 0,01009 €/kWh.

 

E3 d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
E3 Zeleni Cena brez DDV 0,08341 0,04978 0,07621
  Cena z 22% DDV 0,10176 0,06073 0,09298
E3 Udobni Cena brez DDV 0,06666 0,06666 0,06666
  Cena z 22% DDV 0,08133 0,08133 0,08133
E3 Napredni Cena brez DDV 0,10151 0,01009 Ni v paketu
  Cena z 22% DDV 0,12384 0,01231 Ni v paketu
E3 Preprosti Cena brez DDV 0,08923 0,05499 0,08458
  Cena z 22% DDV 0,10886 0,06709 0,10319
Ceniki: Zeleni, Udobni, Napredni, Preprosti

 

ECE d.o.o.

   Paket VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
ECE GARANT 2022 Cena brez DDV 0,09298 0,05989 0,08395
  Cena z 22% DDV 0,11344 0,07307 0,10242
TOPLOTNE ČRAPLKE 2022 Cena brez DDV 0,07399 0,05570 0,07082
  Cena z 22% DDV 0,09027 0,06795 0,08640
TOPLOTNE ČRPALKE Cena brez DDV 0,09565 0,06379 0,08930
  Cena z 22% DDV 0,11669 0,07782 0,10895
ECE LOJALNI 2022 Cena brez DDV 0,07596 0,05718 0,07270
  Cena z 22% DDV 0,09267 0,06976 0,08869
Paket SOČA Cena brez DDV 0,09599 0,06500 0,08969
  Cena z 22% DDV 0,11711 0,07930 0,10942
Paket SAVA Cena brez DDV 0,09589 0,06489 0,08949
  Cena z 22% DDV 0,11699 0,07917 0,10918
Paket DRAVA Cena brez DDV 0,09569 0,06469 0,08939
  Cena z 22% DDV 0,11674 0,07892 0,10906
ECE ELEKTRIKA Cena brez DDV 0,09639 0,06545 0,08997
  Cena z 22% DDV 0,11760 0,07985 0,10976
Ceniki: ECE Garant, Toplotne črpalke, Lojalni, Sava, drava, soča, toplotne črpalke in elektrika

 

Elektro Energija d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Zanesljiva oskrba Cena brez DDV 0,07315 0,05044 0,06583
  Cena z 22% DDV 0,089243 0,061537 0,080313
Cenik: Zanesljiva oskrba

 

Energetika Ljubljana d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik Cena brez DDV 0,07995 0,04995 0,06995
  Cena z 22% DDV 0,09754 0,06094 0,08534
Zelena elektrika Cena brez DDV 0,08795 0,05495 0,07695
  Cena z 22% DDV 0,10730 0,06704 0,09388
Ceniki: Redni cenik, Zelena elektrika

 

Energija plus d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
  Cena brez DDV 0,1585 0,10097 0,15132
  Cena z 22% DDV 0,19337 0,123183 0,18461
Cenik: Redni cenik

 

Gen-i d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Sonce za toplotne črpalke Cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
  Cena z 22% DDV 0,075018 0,041468 0,067698
Redni cenik Cena brez DDV 0,0649 0,03599 0,05794
  Cena z 22% DDV 0,079178 0,043908 0,070687
Ceniki: Cenik

 

Petrol d.d.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik Cena brez DDV 0,09395 0,05995 0,08495
  Cena z 22% DDV 0,11462 0,07314 0,10364
Zvesti 5 Cena brez DDV 0,08925 0,05695 0,08070
  Cena z 22% DDV 0,10889 0,06948 0,09845
Zvesti 10 Cena brez DDV 0,08456 0,05396 0,07646
  Cena z 22% DDV 0,10316 0,06583 0,09328
Zvesti 20 Cena brez DDV 0,07516 0,04796 0,06796
  Cena z 22% DDV 0,09170 0,05851 0,08291
Ceniki: Redni cenik, Zvesti

 

E.ON d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Novi odjemalci        
Zvesti Cena brez DDV 0,09219 0,06294 0,08491
  Cena z 22% DDV 0,11247 0,07679 0,10359
Enostavni Cena brez DDV 0,08248 0,08248 0,08248
  Cena z 22% DDV 0,10063 0,10063 0,10063
Nevezani Cena brez DDV 0,09383 0,06702 0,09009
  Cena z 22% DDV 0,11447 0,08176 0,10991
Obstoječi odjemalci        
Zvesti Cena brez DDV 0,09219 0,06294 0,08491
  Cena z 22% DDV 0,11247 0,07679 0,10359
Enostavni Cena brez DDV 0,08248 0,08248 0,08248
  Cena z 22% DDV 0,10063 0,10063 0,10063
Nevezani Cena brez DDV 0,09383 0,06702 0,09009
  Cena z 22% DDV 0,11447 0,08176 0,10991
Ceniki: Nove stranke, Obstoječe stranke

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

TARIFNI ČASI:

  • VT: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.M T:
  • MT: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
  • E T: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *