Degradirana območja

Vse slabša kakovost zraka je spodbudila vlado, da je septembra 2013 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015. Program določa porabo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti. Za investitorje to pomeni, da v primeru, da se njihova nepremičnina nahaja na degradiranem območju, da do nekatrih subvencij niso upravičeni ali pa imajo celo možnost pridobiti višjo subvencijo za investicijo pri nekaterih ukrepih.

Seznam degradiranih območij: