Primerjava stroškov ogrevanja

Ne primerjajmo jabolk in hrušk. Da bi lahko med seboj primerjali različne sisteme ogrevanja, moramo cene preračunati na vsem skupno enoto energije – kilovatno uro (kWh). Pri tem upoštevamo zelo pomemben in znan podatek – kurilna vrednost posameznega energenta. Ta nam pove, kolikšna je količina energije v kWh v merski enoti energenta, ki je za vsak energent različna.

 

Energent

Enota

Kurilna vrednost

[Hi]

Cena energenta

[€/enota]

Cena na enoto energije [€/kWh]

Elektrika

Toplotna črpalka

Voda-voda

kWh

1 kWh

0,108 €/kWh

0,022 €/kWh

Zemlja-voda

0,024 €/kWh

Zrak-voda

0,034 €/kWh

Druga el.grelna telesa

Termoakumulacijske peči

kWh

1 kWh

0,112 €/kWh

0,112 €/kWh

Električni radiatorji

IR paneli

Biomasa

Listavci polena – 30 cm

1 prm

2.398,0 kWh/prm

65 €/prm

0,027 €/kWh

Listavci polena – 1 m

1 prm

1.975,0 kWh/prm

55 €/prm

0,028 €/kWh

Iglavci polena – 30 cm

1 prm

1.735,0 kWh/prm

60 €/prm

0,035 €/kWh

Iglavci polena 1 m

1 prm

1.429,0 kWh/prm

50 €/prm

0,035 €/kWh

Česni sekanci G30, teža 167 kg

nm3

811,0 kWh/nm3

25 €/nm3

0,031 €/kWh

Peleti

t

4.900,0 kWh/t

250 €/t

0,051 €/kWh

Fosilna goriva

Rjavi premog

kg

2.680 kWh/t

239,99 €/t

0,090 €/kWh

Lahko kurilno olje – ELKO

lit

10,080 kWh/l

0,996 €/lit

0,099 €/kWh

Zemeljski plin – H

m3

9,473 kWh/Sm3

0,676 €/Sm3

0,071 €/kWh

Tekoči naftni plin UNP

lit

6,950 kWh/l

0,994 €/lit

0,143 €/kWh

 

Opomba: izračun je bil pripravljen leta 2014</