Kurilne vrednosti

Zgorevalna toplota in kurilnost

Kalorična ali  kurilna vrednost oziroma kurilnost, goriva je tista  količina toplote, ki se sprosti pri zgorevanju goriva pri stalnem tlaku in ob “normalnih” pogojih – t. j. temperaturi 0 °C in tlaku 1,013 bar. Pri zgorevanju ogljikovodikov pa nastaja tudi vodna para in nekatere tehnike omogočajo, da se s kondenzacijo pridobi tudi toploto te pare (npr. kondenzacijski kotli).

Tako razlikujemo med dvema kaloričnima vrednostima goriva:

  • zgornjo kurilno vrednost, to je skupna toplota, ki jo vsebuje enota goriva,
  • spodnjo kurilno vrednost , ki je manjša za izgubo toplote pri izparevanju vlage.

Praktično je uporabna le spodnja kurilna vrednost goriv.   

    
Kurilnost Hi (Hi) (prej spodnja kurilna vrednost, tudi neto kalorična vrednost), označuje tisto količino toplote, ki jo dobimo z zgorevanjem goriva, če dimne pline ohlajamo samo do temperature rosišča vodne pare, ki je v dimnih plinih. Voda, ki se sprošča, se šteje kot para, kar pomeni, da smo odšteli toplotno energijo, nujno za spremembo vode v paro (latentna toplota uparjanja vode pri 25 °C).

Zgorevalna toplota Hs (prej zgornja kurilna vrednost, tudi bruto kalorična vrednost), označuje vso toploto, ki se sprosti pri gorenju, vključno s toploto vodne pare v dimnih plinih (latentna toplota).

Gorivo

Enota

Kurilnost [Hi]

Koks

kg

7,5 kWh/kg

Rjavi premog

kg

2,68 kWh/kg

Lahko kurilno olje – ELKO

lit

10,08 kWh/l

Zemeljski plin – H

m3

9,473 kWh/Sm3

Tekoči naftni plin UNP butan-propan

 

 

m3

27,31 / m3

kg

12.78 kWh/kg

lit

6,95 kWh / L

Biomasa

 

 

Listavci polena – 30 cm

(teža 497 kg

1prm

2.398 kWh/prm

Listavci polena – 1 m

(teža 409 kg

1prm

1.975 kWh/prm

Iglavci polena – 30 cm

teža 340 kg

1prm

1.735 kWh/prm

Iglavci polena 1 m

teža 280 kg

1prm

1.429 kWh/prm

Lesni sekanci G30

(teža 167 kg)

nm3

0.811 kWh/prm

Lesni sekanci G30

(teža 1000 kg)

t

5.235 kWh/t

Peleti

kg

4,1 – 5,4 kWh / kg