Energijsko število

Kadar želimo med seboj primerjati porabo energije za ogrevanje različno velikih objektov ali pa le želimo vedeti, kako energijsko potraten je naš objekt, moramo najprej imeti skupni imenovalec – energijsko število. To število je tudi dobra osnova na podlagi katere se odločamo o nadaljnjih energetskih in sanacijskih ukrepih.

Definicija:
Energijsko število je specifična poraba energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. Poenostavljeno povedano je to razmerje med letno (a) količino porabljene energije (kWh) in neto ogrevalno površino objekta (m2).

Formula za izračun:
E= Q / A = poraba (kWh) / površina (m2) = energijsko število.
Energijsko število ogrevanja izračunamo torej tako, da porabljeno gorivo pretvorimo v kWh in to število delimo s površino ogrevanih prostorov (m2). Rezultat je torej porabljena energija na kvadratni meter ogrevane površine objekta.

Kurilne vrednosti goriv, ki jih potrebujemo za izračun energijskega števila dobite TUKAJ.

Primer:
Poraba energenta: 1800 litrov/a (a=annual, letno)
Kurilna vrednost: 10 kWh/l
Neto površina stavbe: 150 m2
Porabljena energija: 2.100 litrov/a x 10 kWh/l = 2.100 kWh/a
EK= Q / A = poraba (kWh) / površina (m2)
EK= 21.000 kWh/a / 150 m2 = 150 kWh/ m2/a
Energijsko število je torej 140. Lahko rečemo, da za ogrevanje 1 m2 porabimo 14 litrov kurilnega olja.
Opomba: pri izračunu moramo upoštevati tudi ali uporabljamo ogrevalno napravo tudi za pripravo tople vode in v tem primeru število ustrezno zmanjšati.

Ko imamo energijsko število izračunano, v spodnji tabeli preverimo, kako energetsko varčna ali pa potratna je naša hiša.  

Opis objekta

Razred energetske učinkovitosti

Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto uporabne površine stavbe [kWh/m2a]

Hiša prihodnosti

A1

0 do vključno 10

Pasivna hiša

A2

nad 10 do vključno 15

Nizko energijska hiša

B1

nad 15 do vključno 25

B2

nad 25 do vključno 35

Zelo varčna hiša

C

nad 35 do vključno 60

Varčna hiša

D

od 60 do vključno 105

Povprečna hiša

E

od 105 do vključno 150

Potratna hiša

F

od 150 do vključno 210

Zelo potratna hiša

G

od 210 do 300 in več