ON – OFF toplotna črpalka zrak/voda

Pod izrazom on/off toplotna črpalka si večina predstavlja t.i. klasično toplotno črpalko, ki je lahko kompaktna ali v split izvedbi. Takšna črpalka deluje ob enostavni regulaciji in termostatu, ki določa funkcijo vklopa in izklopa ogrevanja. Reverzibilne izvedbe pa omogočajo tudi aktivno hlajenje v poletnem času.

Takšen režim delovanja omogoča le eno moč ogrevanja – nazivna grelna moč toplotne črpalke. Deluje tako, da črpalka obratuje, če s termostatom določena temperatura še ni dosežena, ter se izklopi, ko je dosežena želena temperatura v bivalnih prostorih.
Pri takšnem režimu delovanje je zelo pomembno pravilno načrtovanje toplotne črpalke. V prehodnih obdobjih, ko so toplotne potrebe manjše, se bo premočna toplotna črpalka pogosto vklapljala/izklapljala, saj bo želena temperatura hitro dosežena. Temu se izognemo z vgradnjo zalogovnika ali ustreznim režimom delovanja (urnik). Prešibko dimenzionirana črpalka pa bo v prehodnih obdobjih sicer delovala bolje, vendar sama ne bo zmogla samostojno ogrevati. Ta izziv rešimo z bivalentnim z vgrajenimi električnimi grelci, ki se po potrebi vklopijo. 

Prednosti ON/OFF toplotne črpalke

 • preverjena tehnologija, kakovost in življenjska doba,
 • širok izbor modelov različnih proizvajalcev,
 • tišje delovanje zunanje enote,
 • možnost delovanja do izjemno nizkih temperatur – do – 25 °C,
 • regulacija v odvisnosti od zunanje temperature,
 • trifazne izvedbe omogočajo manjše obremenitve posamezne faze,
 • regulacija je nameščena v objektu, vpliv zunanjih dejavnikov je zmanjšan,
 • obratujejo manj časa,
 • manjše število vklopov,
 • v času mirovanja se lahko izklopi tudi glavna obtočna črpalka, kar pomeni manjšo rabo energije,
 • nizka poraba energije za krmiljenje v času mirovanja.