Koeficient učinkovitosti – COP ali grelno število

Famozni COP. Naveden je ob vsaki toplotni črpalki. Pa veste, kaj pravzaprav pomeni?

COP (angl. Coefficient of Performance) je kratica za koeficient učinkovitosti toplotne črpalke, pravimo mu tudi grelno število in je brezdimenzijsko število, torej nima enote.

Gledano računsko, je COP razmerje med pridobljeno energijo – toploto (pri hlajenju pa odvzeto toploto) in električno energijo, ki jo potrebujemo za delovanje toplotne črpalke.

Z vložkom 1 kWh električne energije in 4 kWh iz okolja (zemlja, voda, zrak) pridobimo 5 kWh toplotne energije, torej je COP 5.

Višje kot je to število, bolj učinkovito oziroma ekonomično je delovanje toplotne črpalke. Najvišje vrednosti COP imajo toplotne črpalke, ki uporabljajo vodo kot vir energije, sledijo jim tiste, ki uporabljajo zemljo kot vir toplote. Najnižji izkoristek med njimi pa imajo toplotne črpalke, ki črpajo energijo iz zraka.

Letno grelno število – SPF

COP seveda ni konstanten veš čas obratovanja toplotne črpalke, temveč se nenehno spreminja glede na pogoje delovanja. Zato se za oceno delovanja preko celega leta uporablja izraz letno grelno število oziroma SPF. (angl. seasonal performance factor). Predstavlja razmerja med toploto, ki jo porabimo za ogrevanje in električno energijo, ki jo porabimo za delovanje toplotne črpalke preko cele sezone. Porabi električne energije za pogon kompresorja v toplotni črpalki, moramo upoštevati še porabo električne energije dodatnih sestavnih delov sistema (črpalke, regulacija, odmrzovanje pri modelih zrak-voda ipd.).

Drobni tisk

Pomembno je, da primerjamo grelna števila pri enakih pogojih delovanja toplotne črpalke. Posamezni ponudniki nas lahko hitro zavedejo z visokim grelnim številom, ne povedo pa, da je le ta podan ob ugodnejših pogojih, ki jih mi ne moremo doseči.
Zato morajo biti pri navajanju vrednosti COP vedno navedeni tudi naslednji začetni pogoji: temperatura vira, temperatura ogrevalnega medija (slanica, voda ali zrak), toplotna moč in priključna moč (električna moč).

Metode za testiranje toplotni črpalke so določene v EU standardu EN 14511, ki pa ne določa minimalnega kriterija učinkovitosti toplotnih črpalk, temveč samo opredeljuje standardne pogoje za testiranje (temperatura vira in ponora toplote) za različne tipe toplotnih črpalk (zrak, zemlja, voda).

Najpogostejše oznake

Vir energije: Zemlja

Medij v ogrevalnem sistemu: Voda
Oznaka B0/W35 (B=ang Brine = slanica, W = engl. Water = voda )
COP velja za temperaturo medija (voda v geosondah ali zemeljskih kolektorjih) 0 ° C in temperaturo tople vode 35 ° C na izhodu iz toplotne črpalke.
Oznaka B0/W55 
COP velja za temperaturo medija 0 ° C in temperaturo tople vode 55 ° C na izhodu iz toplotne črpalke.

Vir energije: Voda

Medij v ogrevalnem sistemu: Voda
Oznaka W0/W35  ( W = angl. Water = voda )
Nazivni COP je podan za temperaturo podtalnice 10 ° C in temperaturo tople vode 35 ° C.na izhodu iz toplotne črpalke.
Oznaka W0/W35 ( W = angl. Water = voda )
COP velja za temperaturo podtalnice 10 ° C in temperaturo tople vode 55 ° C.na izhodu iz toplotne črpalke.

Vir energije: Zrak

Medij v ogrevalnem sistemu: Voda
A = angl. Air = zrak
Oznaka A2/W35
Nazivni COP je podan za temperaturo zraka 2° C in temperaturo tople vode 35 ° C.na izhodu iz toplotne črpalke.
Oznaka E4/W35 (TČ; direktni uparjalnik)
Temperatura vira toplote 4° C in temperaturo tople vode 35 ° C na izhodu iz toplotne črpalke.