Gradbene faze

I. gradbena faza

Začetek fizične gradnje objekta.

1.    Pripravljalna dela na gradbišču.
2.    Pripravo terena, kjer bo stal naš objekt.
3.    Pripravo gradbišča:

 • postavitev gradbene barake,
 • ograditev gradbišča s primerno ograjo,
 • postavitev sanitarij in vodne oskrbe,
 • ob dostopu na gradbišče pa je treba postaviti tablo, na kateri so podatki o investitorju, izvajalcu in nadzorniku gradbenih del na parceli.

Zahtevnost ureditve gradbišča je odvisna od velikosti in zahtevnosti objekta, ki ga gradimo.

4.    Zakoličba

To pomeni prenos tlorisa in položaja objekta s projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v naravo. Zakoličbo lahko opravi geodet, ki izpolnjuje z Zakonom o graditvi objektov predpisane pogoje. Pri zakoličbi pa je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličenju objekta se izdela zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in ga podpišeta odgovorni geodet in izvajalec ter pooblaščeni predstavnik občine, če je ta prisoten pri zakoličbi.

5.    Izkop gradbene jame

Po opravljeni zakoličbi objekta sledi izkop gradbene jame, za postavitev temeljev in temeljne plošče. Pri izkopu gradbene jame je dobro, da izkopano zemljo deponiramo in jo prihranimo za kasnejše zasutje in ureditev okolice novozgrajenega objekta.

6.    Zemeljska dela

7.    Temelji in temeljna plošča.

Sledi izdelava temeljev objekta. Pred betoniranjem temeljev sta potrebna priprava in utrjevanje dna gradbene jame, s čimer zagotovimo minimalno posedanje zgrajenega objekta in preprečimo razpoke. Po postavitvi temeljev je priporočljivo, da opravljeno delo preveri in oceni gradbeni nadzornik. Potrebna je tudi hidroizolacija postavljenih temeljev, ki preprečuje vdor talne vode ali vlage v objekt.

II. gradbena faza

V drugi fazi je najpomembnejša postavitev kletnih prostorov pri podkletenih objektih.
Pomembna je predvsem pravilna izvedba zasipa kletnih zidov, da se ta kasneje ne poseda preveč.

III. gradbena faza

Zgradijo vsi posamezni deli objekta, ki imajo funkcijo nosilnosti. Objekt je grobo zidarsko zaključen in ima streho.

1. Izvedba konstrukcijskih gradbenih del vseh etaž in podstrešja.

Pri konstrukcijskih delih etaž postavljamo najprej zidove in seveda pripadajoče strope, ki pomenijo predelni konstrukcijski element med dvema etažama objekta.
Že pred začetkom gradnje objekta se odločimo, kateri gradbeni material bomo uporabili pri zidavi.

2. Izvedba strešne konstrukcije

Po zadnji postavljeni etaži sledi postavitev ostrešja. Pri izdelavi ostrešja pa je nujno predvideti tudi kasnejšo uporabo podstrešnega prostora. Če bomo v njem uredili bivalne prostore, je potrebno to upoštevati pri konstrukciji, določanju višine ostrešja in pri toplotni izolaciji ostrešja.

3. Izvedba krovskih del

Tudi pri izbiri kritine je pomembno, da dobro preučimo materiale, ki nam jih ponujajo posamezni proizvajalci in se med njimi odločimo za tisto kritino, ki bo objektu oblikovno in pa predvsem glede na namembnost uporabe najbolj ustrezala. Pri pokrivanju ostrešja je izrednega pomena izbira kakovostnega krovca-kleparja. Pri tem moramo biti pozorni na pravočasno in strokovno izvedbo del in ustrezno strokovno podkovanost za svetovanje pri izbiri ustrezne kritine.

4. Kleparska dela

Sem štejemo opremo stavbe z vsemi elementi, ki so izdelani iz tanjše pločevine. To je predvsem izdelava in montaža strešnih žlebov, odtočnih cevi, obrob, strešnih oken, portalov, snegolovov.

Podaljšana tretja gradbena faza

V tej podaljšani fazi je objekt na zunaj končan in zaprt. Dodatno  se izvedejo vsi zunanji zaščitni elementi objekta, se pravi različni fasadni sistemi, okna in zunanja vrata, ter izvršijo druga zunanja dela. Na primer zaključna dela na zunanjih uporabnih površinah objekta, denimo balkonih in terasah, izvedba zunanjih tlakov in ograj, delna ureditev okolice… V tej fazi objekt še ni primeren za normalno rabo, vendar je trajno zavarovan, seveda pod pogojem, da se redno vzdržuje.

IV. gradbena faza

Vključuje predvsem obrtniška in inštalacijska dela.

1. Vgradnja stavbnega pohištva:

 • okna,
 • senčila,
 • polkna,
 • nosilni elementi ograj,
 • vseh vrst vrat,
 • stopnišča in podobno.

Skupaj z vgradnjo stavbnega pohištva se izvedejo tudi vsa ključavničarska dela, že pred tem pa položijo estrihi.

2.    Izvedba predelnih sten v notranjosti objekta

Izdelava predelnih sten je bistveno manj zahtevna kot sama izdelava zunanjih, nosilnih zidov objekta, saj ima predelna stena zgolj estetsko funkcijo in pa predvsem funkcijo ločevanja posameznih prostorov znotraj objekta. Iz tega razloga je za predelne stene moč uporabiti tudi materiale, ki omogočajo hitrejšo postavitev, kot so npr. stene iz gips plošč, z namenom večje estetske vrednosti pa se lahko odločimo za predelne stene iz steklenih zidakov ali drugega ustreznega materiala.

3. Suhomontažna dela (mavčnokartonska dela predelnih sten in spuščenih stropov),

4. Fasaderska dela

Izdelava izolacije objekta (toplotna in zvočna izolacija sten, stropov in podov).

5. Groba napeljava vseh potrebnih inštalacij:

 • nizkonapetostnih elektroenergetskih inštalacij, kamor štejemo inštalacije za moč in razsvetljavo,informacijskih inštalacij (telefon, antena, domofon,…),
 • vodovodnih in odtočnih inštalacij,
 • plinskih inštalacij,
 • sistema ogrevanja.

6. Izdelava cementnih prevlek (estrihi)

Na tla posamezne etaže je pred namestitvijo oblog treba izdelati betonske tlake. Na stene pa je potrebno pred nanosom obloge ali pred pleskanjem izdelati omete. Ometi morajo biti izdelani tudi na zunanji strani objekta, pred nanosom fasade (?).

7. Talne in stenske obloge, ki zahtevajo mokro vgradnjo (keramičarska dela, polaganje kamna),

8. Ključavničarska dela,

9. Kamnoseška dela, masivna stopnišča

Podaljšana četrta gradbena faza

Največkrat manjkajo samo še finalna slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela ter zaključki vseh inštalacij.

V. gradbena faza

V. gradbena faza pomeni zaključitev gradnje objekta do točke, ko je objekt pripravljen za takojšnjo vselitev. Tako so pripravljene tudi t.i. »hiše na ključ«.

V. gradbena faza pa pomeni finalizacijo vseh del, preostalih gradbenoobrtniških in montažno-inštalacijskih del. Se pravi, da je hiša gradbeno povsem končana in manjkajo le še pohištvo in stanovalci.

1.    Finalna montaža inštalacijskih elementov (stikala, svetila, sanitarna oprema, grelna telesa).
2.    slikopleskarska dela,
3.    polaganje talnih oblog,
4.    eventualna interna steklarska dela.

Po izgradnji objekta sledi urejanje okolice objekta.

Večji strošek predstavlja predvsem ureditev dovoznih poti, oblaganje zunanjih površin in usmerjanje meteornih voda.