Cene električne energije April 2021

E3 d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
E3 Zeleni Cena brez DDV 0,06598 0,04739 0,05949
  Cena z 22% DDV 0,08050 0,05782 0,07258
E3 Udobni Cena brez DDV 0,05799 0,05799 0,05799
  Cena z 22% DDV 0,07075 0,07075 0,07075
E3 napredni Cena brez DDV 0,10151 0,01009 ni na voljo
  Cena z 22% DDV 0,12384 0,01231 ni na voljo
E3 preprosti Cena brez DDV 0,08923 0,05499 0,08458
  Cena z 22% DDV 0,10886 0,06709 0,10319

 

ECE d.o.o.

Paket   VT (€/kWh)  MT (€/kWh) ET (€/kWh)
ECE TOP 21 NOVI Cena brez DDV 0,05999 0,04299 0,05599
  Cena z 22% DDV 0,07319 0,05245 0,06831
SKUPAJ ZMOREMO!/1 Cena brez DDV 0,06499 0,04599 0,05899
  Cena z 22% DDV 0,07929 0,05611 0,07197
TOPLOTNE ČRPALKE 2021! Cena brez DDV 0,06199 0,03999 0,05799
  Cena z 22% DDV 0,07563 0,04879 0,07075
ECE TOP 20! LOJALNI Cena brez DDV 0,06999 0,05169 0,06699
  Cena z 22% DDV 0,08539 0,06306 0,08173
Paket SOČA Cena brez DDV 0,08729 0,05909 0,08151
  Cena z 22% DDV 0,10649 0,07209 0,09944
Paket SAVA Cena brez DDV 0,08715 0,05895 0,08135
  Cena z 22% DDV 0,10632 0,07192 0,09925
Paket DRAVA Cena brez DDV 0,08701 0,05881 0,10615
  Cena z 22% DDV 0,10615 0,07175 0,12950

 

Elektro Energija d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Zanesljiva oskrba Cena brez DDV 0,07315 0,05044 0,06583
  Cena z 22% DDV 0,08924 0,0615368 0,08031
Čista energija za toplotne črpalke Cena brez DDV 0,06770 0,04750 0,06250
  Cena z 22% DDV 0,08259 0,05795 0,07625

 

Energetika Ljubljana d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik Cena brez DDV 0,06995 0,04595 0,05995
  Cena z 22% DDV 0,08534 0,056059 0,07314
Zelena elektrika Cena brez DDV 0,06400 0,04300 0,05600
  Cena z 22% DDV 0,07808 0,05246 0,06832

 

Energija Plus d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Novi na plusu 2019 Cena brez DDV 0,07299 0,04239 0,06464
  Cena z 22% DDV 0,08905 0,0517158 0,07886
Trajno fiksna cena 2019 Cena brez DDV 0,07739 0,05299 0,07419
  Cena z 22% DDV 0,09442 0,06465 0,09051

 

Gen-i d.o.o.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Redni cenik Cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
  Cena z 22% DDV 0,07502 0,0414678 0,06770
Sonce za toplotne črpalke Cena brez DDV 0,06490 0,03599 0,05794
  Cena z 22% DDV 0,07918 0,0439078 0,07069

 

Petrol d.d.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)

Brezskrbni: 12 % popusta za 12 mesecev

Cena brez DDV 0,06138 0,04360 0,05680
  Cena z 22% DDV 0,07488 0,05319 0,06930

 

Telekom d.d.

Paket   VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
  Cena brez DDV 0,07584 0,04369 0,06664
  Cena z 22% DDV 0,09252 0,05330 0,08130

 

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.
TARIFNI ČASI:V T: Visoka tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.M T: Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.E T: Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *