Degradirana območja

Vse slabša kakovost zraka je spodbudila vlado, da je septembra 2013 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015.

Program določa porabo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti.

Za investitorje to pomeni, da v primeru, da se njihova nepremičnina nahaja na degradiranem območju, da do nekatrih subvencij niso upravičeni ali pa imajo celo možnost pridobiti višjo subvencijo za investicijo pri nekaterih ukrepih.

Seznam degradiranih območij:

Mestna občina Ljubljana

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 77/17)

Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17)

Mestna občina Celje

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17)

Mestna občina Maribor

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (Uradni list RS, št. 57/17)

Mestna občina Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 57/17)

Mestna občina Murska Sobota

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/17)

Mestna občina Novo Mesto

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 49/17)