Pogosta vprašanja o rabi geotermalne energije - FAQ

Kaj je geotermalna energija?

Geotermalna energija je energija, shranjena v zemeljski notranjosti. Zemlja konstantno proizvaja toploto, ki je rezultat razpada radioaktivnih elementov v njeni notranjosti.
V zemeljski skorji, ki je v povprečju debela 30 kilometrov po celinah, se temperatura na 100 metrov poveča za približno 3 stopinje. Površje zemlje pa izžareva geotermalno energijo s povprečnim toplotnim tokom 0,065 vatov na m2 v vesolje. Toploto, ki jo poznamo kot geotermalno energijo lahko uporabimo za proizvodnjo elektrike, ogrevanje stavb ter drugo rabo.

Osnove geotermalne energije

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja v notranjosti Zemlje in je uskladiščena v kamninah ter tekočih in plinastih fluidih. Notranjost Zemlje se zaradi razpada radioaktivnih elementov stalno segreva, temperatura Zemljine notranjosti pa se z globino povečuje. Ogromne količine toplote nenehno potujejo iz globin na Zemljino površje kot intruzije (magma, voda, para, plin) in toka toplote zaradi prevodnosti. Temperatura zemlje se poveča za 1°C (geotermična stopinja) na vsakih 33 metrov njene globine.

Geotermalna energija

Beseda geotermalna energija izhaja iz dveh grških besed in sicer iz geo – Zemlja in therme – toplota, kar v prevodu pomeni zemljina toplota.
Geotermalna energija izhaja samega nastanka Zemlje iz prahu in plinov več kot 4,5 milijarde let nazaj in se nenehno obnavlja zaradi razpada radioaktivnih delcev, ki se nahajajo v vseh njenih sestavnih elementih. Toplota iz središča zemlje tako prehaja kontiunirano in se prenaša primarno s konvekcijo.