Ukrep B

Toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom

Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, če bo izkazano razmerje toplotne prevodnosti in debeline novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,30 W/(m2K).

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal na terenu, vključno z odstranitvijo oblog, tlakov, izkopom, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za ustrezno vgradnjo toplotne izolacije;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije tal nad zunanjim zrakom z vsemi pripadajočimi elementi za ustrezno vgradnjo toplotne izolacije;
 • odstranitev ostalih gradbenih materialov;
 • odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne izolacije, ki mora vključevati površino, debelino, vrsto in točno oznako toplotne izolacije ter popis del, ki so predmet naložbe;
 • izjava o lastnostih toplotne izolacije, skladna z Uredbo (EU)št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1 oziroma drug dokument, ki izkazuje tehnične lastnosti toplotne izolacije;
 • fotografije tal, ki bodo toplotno izolirana.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
 • fotografije, posnete v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina novo vgrajene toplotne izolacije tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe (posnetek merilnega traku ob vgrajeni toplotni izolaciji);
 • fotografije izvedene naložbe, in sicer fotografije izoliranih tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom, ki so bila predmet naložbe.

 

Nazaj na razpis