Subvencije

Večstanovanjske stavbe

Javni poziv 67SUB-OBPO19

finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb

 

Zaprti razpisi

Subvencije za fizične osebe

Javni poziv 37SUB-OB16 (zaprt)

  • Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb [Več...]
  •  

Razpisi za pravne osebe

Javni poziv 51FS-PO18 (zaprt)

  • Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije [Več...]

 

Degradirana območja

Vse slabša kakovost zraka je spodbudila vlado, da je septembra 2013 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2013, 2014 in 2015.

Program določa porabo sredstev za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti.

Za investitorje to pomeni, da v primeru, da se njihova nepremičnina nahaja na degradiranem območju, da do nekatrih subvencij niso upravičeni ali pa imajo celo možnost pridobiti višjo subvencijo za investicijo pri nekaterih ukrepih.

Seznam degradiranih območij