JAVNI POZIV 73SUB-sNESOB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe


1. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanomzanove naložbe v gradnjoali nakupskoraj nič-energijskih noviheno-ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejšiheno-ali dvostanovanjskih stavbin za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri-in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije(v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).