Pogosta vprašanja o rabi geotermalne energije - FAQ

Kaj je geotermalna energija?

Geotermalna energija je energija, shranjena v zemeljski notranjosti. Zemlja konstantno proizvaja toploto, ki je rezultat razpada radioaktivnih elementov v njeni notranjosti.
V zemeljski skorji, ki je v povprečju debela 30 kilometrov po celinah, se temperatura na 100 metrov poveča za približno 3 stopinje. Površje zemlje pa izžareva geotermalno energijo s povprečnim toplotnim tokom 0,065 vatov na m2 v vesolje. Toploto, ki jo poznamo kot geotermalno energijo lahko uporabimo za proizvodnjo elektrike, ogrevanje stavb ter drugo rabo.

Kako lahko izkoriščamo geotermalno energijo?

Geosonde: Geosonde so zaprti sistemi cevi, ki se izvrtajo do 200 metrov globoko v zemljo. Kroženje vode v geosondah odvzame okoliško toploto zemlje. S toplotno črpalko, se toplota odstrani iz medija, ki je v geosondah in se zviša na temperaturni nivo, ki je potreben za ogrevanje stavb.
Raba podtalnice - črpanje toplote iz vode: V ugodnih geoloških razmerah lahko koristimo podzemno vodo (podtalnico). Podtalnico črpamo preko vrtine s potno črpalko in jo vodimo preko toplotne črpalke nazaj v podzemlje.
Direktna raba: Določene lokacije nam omogočajo t.i. direktno rabo energije. To so področja, kjer so temperature pod površjem prenizke, da bi lahko postavili geotermalno elektrarno. vendar so dovolj visoke, da lahko ugodno geološko sestavo direktno koristimo za ogrevanje, rastlinjake, sušenje. Pri nas pa so seveda najbolj poznana termalna kopališča.

Zakaj je geotermalna energija obnovljiv vir?

Zato, ker je primarni vir energije neomejena toplota, ki nastaja v jedru Zemlje. Tudi na področjih, ker črpamo vročo vodo, le to vračamo nazaj – jo reinjektiramo in s tem poskrbimo, da je vir obnovljiv.

Kje je na voljo geotermalna energija?

Za razliko od fosilnih rezerv so geotermalne rezerve so na voljo praktično kjerkoli na svetu. Hidrotermalni viri – rezervoarji vroče vode in pare so na voljo le na nekaterih delih sveta, predvsem na vulkanskih območjih in prelomnicah. Vendar pa lahko geotermalno energijo izkoriščamo praktično povsod. Takšna rabo so npr. geotermalne toplotne črpalke ali direktna raba. Velika količina virov je na voljo širom sveta, npr. sistemi »vročih skal« (hot dry rock ) pa še čakajo, da jih začnemo ekonomično izkoriščati.

Kakšne so prednosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije?

Je čista. Energijo Zemlje lahko koristimo brez uporabe fosilnih goriv, kot so premog, olje ali plin. Geotermalna polja proizvajajo le eno šestino CO2  v primerjavi s plinskimi elektrarnami in skoraj nič NO ali drugih žveplenih plinov. Binarne elektrarne, ki so zaprti sistemi pa so praktično brez emisij.
Geotermalna energija je na voljo 24 ur na dan, 365 dni na leto. Takšne elektrarne v povprečju obratujejo 90 % časa ali več, medtem ko termoelektrarne obratujejo le 75 % časa.

Neodvisna. Elektriko iz geotermalnih elektrarn proizvajamo lokalno in s tem povečujemo neodvisnost od zunanjih energetskih virov.

Je geotermalna energija zanesljiva?

Geotermalna energija je najbolj zanesljiv vir od vseh virov energije. Na voljo je vedno ko je potrebno. Velika večina sistemov ogrevanja je t.i. monovalentnih. To so sistemi, ki ne vključujejo nobenega drugega vira ogrevanja. Nasprotno pa obstajajo tudi drugi sistemi, kot so toplotne črpalke vira zraka-voda in solarni ogrevaln sistemi, ki temeljijo na konvencionalnih podpornih sistemih.

Kolikšne so geotermalne rezerve na svetu?

Potencial za izkoriščanje z današnjo tehnologijo vrtanja je ocenjen na 30 krat večji kot so trenutne rezerve fosilni rezerv (premog, plin in nafta) po vsem svetu.

Kako lahko shranjujemo geotermalno energijo?

Geotermalne toplote ni treba skladiščiti, saj je shranjena v Zemljini notranjosti. Izkoriščamo jo v odvisnosti od naših potreb.
Ali je mogoče geotermalno energijo transportirati?

Ja, na primer s sistemom za daljinsko ogrevanje. Predvsem zato, ker je na voljo geotermalna energija na skoraj povsod na Zemlji. Tako dolge transporte razdalje, kot so za nafto, zemeljski plin ali električne energije, pa ne potrebujemo. Ker je na voljo praktično povsod, noben vir ni tako blizu končnemu potrošniku, kot je geotermalna energija.

Kakšni so vizualni vplivi na okolje zaradi rabe geotermalnih tehnologij?

Sistemi daljinskega ogrevanja se z lahkoto integrirajo v okolje brez vizualnega uničevanja okolja. Geotermalne elektrarne pa so relativno kompaktne in zavzamejo malo prostora. Uporaba toplotnih črpalk pa navzven v okolici sploh ni vidna.

Ali geotermalna energija za segreva ozračje?

Ne. Geotermalne instalacije, ki nadomeščajo različne procese zgorevanja s zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. Z rabo geotermije se namreč ne sprošča nobenih škodljivih plinov.

Ali z rabo geotermalne energije hladimo Zemljo?

V bližini vrtine toplote se kamnina do neke mere iz prvotnega temperaturnega nivoja nekoliko sicer ohladi. Vendar, ker toplota ves čas kontinuirano prihaja do površja, se s tem nadomešča odvzeto energijo. Sistem se tako ves čas obnavlja sam.
Na področjih, kjer termalno vodo koristimo za proizvodnjo elektrike, lahko pride do ohladitve področja (15 %). vendar se bo le to po določenem času premora ponovno obnovilo in segrelo ter bomo lahko nadaljevali s proizvodnjo elektrike. V primerjavi s fosilnimi gorivi, ki jih ni mogoče nadomestiti,  je takšen sistem tako rekoč obnovljiv.

Ima izkoriščanje geotermalne energije negativen vpliv na rast rastlin?

Z uporabo geotermalne energije se ne škodi živalskimi in rastlinski vrstam. Do globine okoli 20 metrov je temperatura tal pravzaprav segreta zaradi sončnega sevanja, ki se razlikuje med klimatskimi območji. Rast rastlin pa je odvisna predvsem od slednjega.  sončno sevanje in povprečne temperature v podnebnem območju. Tok geotermalne energije je premajhen, da bi lahko z njeno rabo povzročili merljivo spremembo temperature na tej globini. Znižanje globalnih temperatur po svetu pa nima vpliva na globino iz katere koristimo geotermalno energijo.

Je geotermalna energija zanesljiva?

Geotermalna energija je najbolj zanesljiv vir od vseh virov energije. Na voljo je vedno ko je potrebno. Velika večina sistemov ogrevanja je t.i. monovalentnih. To so sistemi, ki ne vključujejo nobenega drugega vira ogrevanja. Nasprotno pa obstajajo tudi drugi sistemi, kot so toplotne črpalke vira zraka-voda in solarni ogrevaln sistemi, ki temeljijo na konvencionalnih podpornih sistemih.

Kakšni so pogoji za postavitev geotermalne elektrarne?

Prvi je seveda obstoj termalnega vodonosnika, ki ima malo mineralnih snovi in plinov. Nahajati se mora čim bližje površju, saj je toka cena vrtanja nižja, reinjektiranje pa lažje. Zagotovljen pa mora bitu tudi vir vode za hlajenje. Temperatura vode na bi bila vsaj 150 ºC, na voljo pa je že tehnologija, ki lahko izkorišča temperaturo nižjo od 100 ºC.