Geotermalna energija

Beseda geotermalna energija izhaja iz dveh grških besed in sicer iz geo – Zemlja in therme – toplota, kar v prevodu pomeni zemljina toplota.
Geotermalna energija izhaja samega nastanka Zemlje iz prahu in plinov več kot 4,5 milijarde let nazaj in se nenehno obnavlja zaradi razpada radioaktivnih delcev, ki se nahajajo v vseh njenih sestavnih elementih. Toplota iz središča zemlje tako prehaja kontiunirano in se prenaša primarno s konvekcijo.

Ravno zaradi tega, ker se ta toplota neprestanoma obnavlja, jo smatramo kot obnovljiv vire energije, ki je neomejen.
Znanstveniki ocenjujejo, da je toplotni tok iz središča Zemlje (~5,500°C) kar 42 milijonov megawatov (MW) in pričakovati je, da bo tako ostalo še milijarde let in nam tako zagotavljalo neizčrpen vir energije.

Pannenergy_0.jpg

Geotermalna energija predstavlja trajen in obnovljiv vir energije, ki omogoča širok izbor načinov izrabe za gospodinijstva, industrijo ter splošno rabo. Hkrati pa je tudi rešitev za probleme onesnaževanja, emisije zelene grede, visoke cene energentov ter dolgoročna rešitev za zagotavljanje energije kot odgovor na omejene zaloge fosilnih goriv.


Kljub temu, da so območja z očitnimi znaki, kot so vroči vrelci, bistveno bolj očitna za izrabo geotermalne energije, je geotermalna energija pravzaprav na razpolago povsod. V trenutnem času se jo šele učimo izrabljati za širok spekter uporabe.