Kompaktne toplotne črpalke zrak/voda

ompaktne toplotne črpalke ali monobloki imajo vse osnovne komponente (uparjalnik, kompresor, kondenzator) sestavljene znotraj enega ohišja.
 
Njihova glavna prednost je v tem, da so enote so zelo enostavne za vgradnjo, saj v celoti stojijo zunaj objekta ali v objektu samem (kurilnici). Zato so posebej praktične za manjše objekte, adaptacije ali poslovne prostore, kjer ni na razpolago veliko prostora za kurilnico. 
Prednosti kompaktnih toplotnih črpalk

  • omogočajo ogrevanje objekta, segrevanje sanitarne vode in nekateri modeli tudi hlajenje,
  • delujejo do -25°C zunanje temperature (odvisno od proizvajalca),
  • nekatere (reverzibilne) izvedbe omogočajo tudi hlajenje,
  • postavitev izven objekta – notranja kurilnica ni potrebna,
  • postavitev zahteva minimalno površino (manj kot 1m2).

Glede na samo lokacijo postavitve pa se kompaktne toplotne črpalke na dve različni izvedbi.

Kompaktna zunanja izvedba toplotne črpalke

Celotna toplotna črpalka je nameščena na prostem. Povezava z notranjim sistemom ogrevanja, je izvedena z izoliranimi cevmi v katerih kroži voda za ogrevanje. Prednost te izvedbe je, da naprava ne zavzema prostora in ne povzroča hrupa v objektu.

Ohišje črpalke je običajno protikorozijsko zaščiteno, vse ostale komponete pa morajo biti zaščitene ali odporne proti vdoru vlage. Zato ni nobene bojazni, da te črpalke ne bi kljubovale vremenskim razmeram. Pri izbiri lokacije moramo paziti na to, da je zagotovljen zadosten in neoviran pretok zraka in da morebitni hrup ne moti okolice (npr. postavitev pod okno spalnice ni najbolj primerna).

Za postavitev toplotne črpalke moramo privpraviti ustrezen betosnki podstavek (temelj). Poleg tega pa lahko vanj predhodno že napeljemo vso potrebno inštalacijo: dovod in odvod ogrevalne vode, električno napeljavo in morebitno napeljavo za samo krmiljenje toplotne črpalke (UTP, komunikacijski kabel). Načrtovanje in dimenze podstavka pridobimo pri svojem dobavitelju toplotne črpalke, ki razpolaga z vso dokumentacijo o tehničnih zahtevah ter potrebnih dimenzijah podstavka – temelja. Pri zunanji postavitvi moramo obvezno zagotoviti tudi ustrezno odvajanje vode, da ne pride do zamrznitve kondenzata. Po postavitvi toplotne črpalke jo moramo le še preko dveh izoliranih cevi (dovod, odvod) povezati s svojim ogrevalnim sistemom.

Kompaktna notranja izvedba toplotne črpalke

Glavna prednost kompaktnih notranjih črpalk je, da ta, da imajo boljši izkoristek v primerjavi s klasičnimi »split« sistemi toplotnih črpalk. Do tega pride zato, ker se vse nahaja znotraj enega ohišja in ni tako velikih toplotnih izgub. 

 Cel sistem ogrevanja s kompaktnimi toplotnimi črpalkami stoji znotraj objekta, npr v kurilnici, garaži ipd. Pri sami postavitvi toplotne črpalke moramo poskrbeti tudi za ustrezno zvočno izolacijo tako zaradi hrupa pri pretoku zraka kot zaradi vibracij pri delovanju same toplotne črpalke, ki bi se lahko prenašale po konstrukciji objekta. 

Za delovanje te TČ se mora seveda zagotoviti ustrezno količino zraka. To se naredi preko t.i. prezračevalnih kanalov. In sicer potrebujemo dva kanala – za dovod in odvod zraka. Kot material za kanale se uporabijo pocinkane cevi ali ustrezne gibljive in izolirane cevi. Pri tem moramo biti pozorni tudi na zadosten razmik na zunanji strani objekta, da ne pride do mešanja toplega in hladnega zraka. Dimenzije zračnih kanalov se določijo glede na proizvajalca, model im moč toplotne črpalke, v osnovi pa se preseki gibljejo od 40 do 80 cm.