Načini obratovanja toplotnih črpalk

Glede na način obratovanja toplotne črpalke v ogrevalnem sistemu ločimo dva različna obratovalna režima:

  • Monovalentno delovanje
  • Bivalentno delovanje