Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Primerjava stroškov ogrevanja glede na vrsto energenta

Ne primerjajmo jabolk in hrušk
Da bi lahko med seboj primerjali različne sisteme ogrevanja, moramo cene preračunati na vsem skupno enoto energije – kilovatno uro (kWh). Pri tem upoštevamo zelo pomemben in znan podatek – kurilno vrednost posameznega energenta. Ta nam pove, kolikšna je količina energije v kWh v merski enoti energenta, ki je za vsak energent različna.

Gorivo

Enota

 

Kurilnost [Hi]

 

Cena energenta

Cena na enoto energije

 

Koristna energija

 

Cena koristne energije na KWh

Fosilna goriva

                   

Rjavi premog

kg

Starejši

2,680

kWh/kg

239,99 €/t

0,090

60,00%

25.000,0

2238,7

0,149

Lahko kurilno olje - ELKO

lit

Starejši

10,080

10,080

10,080

kWh/l

0,996

0,099

65,00%

23.076,9

2280,2

0,152

Nizko temperaturni

 

85,00%

17.647,1

1743,7

0,116

Kondeznacijski

 

95,00%

15.789,5

1560,2

0,104

Zemeljski plin - H

lit

 

9,473

9,473

9,473

 

0,675846

0,071

75,00%

20.000,0

1426,9

0,095

 

Nizko temperaturni

 

85,00%

17.647,1

1259,0

0,084

m3

Kondeznacijski

kWh/Sm3

96,00%

15.625,0

1114,8

0,074

Tekoči naftni plin UNP butan-propan

m3

Starejši

6,950

6,950

6,950

kWh/l

0,9941

0,143

75,00%

20.000,0

2860,7

0,191

 

Nizko temperaturni

 

85,00%

17.647,1

2524,4

0,168

 

Kondeznacijski

 

96,00%

15.625,0

2235,4

0,149

Biomasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listavci polena – 30 cm

1prm

Starejši

2.398,0

MWh/prm

65

0,027

80,00%

18.750,0

508,2

0,034

 

Novejši

 

65

0,027

90,00%

16.666,7

451,8

0,030

listavci polena – 1 m

1prm

Starejši

1.975,0

MWh/prm

55

0,028

80,00%

18.750,0

522,2

0,035

 

Novejši

 

55

0,028

90,00%

16.666,7

464,1

0,031

iglavci polena – 30 cm

1prm

Starejši

1.735,0

MWh/prm

60

0,035

80,00%

18.750,0

648,4

0,043

 

Novejši

 

60

0,035

90,00%

16.666,7

576,4

0,038

iglavci polena 1 m

1prm

Starejši

1.429,0

MWh/prm

50

0,035

80,00%

18.750,0

656,1

0,044

 

Novejši

 

50

0,035

90,00%

16.666,7

583,2

0,039

lesni sekanci G30, teža 167 kg

nm3

Starejši

811,0

MWh/nm3

25

0,031

80,00%

18.750,0

578,0

0,039

 

Novejši

 

25

0,031

90,00%

16.666,7

513,8

0,034

Peleti

kg

 

4.900,0

kWh/kg

250

0,051

80,00%

18.750,0

956,6

0,064

Elektrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termoakumulacijske peči

 

 

1

1

1

kWh

0,112

0,112

99,00%

15.151,5

1697,0

0,113

Električni radiatorji

 

 

kWh

99,00%

15.151,5

1697,0

0,113

IR paneli

 

 

kWh

99,0%

15.151,5

1697,0

0,113

Toplotna črpalka

 

 

1

kWh

 

0,000

 

 

 

0,000

Zrak-voda

 

31,25

1

kWh

0,108

0,034

100,00

15.000,0

506,3

0,034

Voda-voda

 

25,00

1

kWh

0,022

100,00

15.000,0

324,0

0,022

Zemlja-voda

 

22,22

1

kWh

0,024

100,00

15.000,0

360,0

0,024

 

Opomba: izračun je bil pripravljen leta 2014