Dimenzioniranje

Sama moč toplotne črpalke se mora izbrati na podlagi ustreznih izračunov (gradbena fizika, strojni projekt ipd.). Izračun toplotnih izgub je glede na priporočila stroke izdelan na osnovi projektne zunanje temperature (-5, -13, -16, … °C - odvisno od same lokacije objekta). Ekonomski izračuni kažejo, da investicija v več kot dva ogrevalna vira ni upravičena. Večina današnjih novogradenj ima predvideno eno režim za ogrevanje (TČ, kotel, peč) in kamin. Na slednjega pristajajo predvsem skeptiki, ki se bojijo daljšega izpada električne energije. Priročen pa je tudi v hladnejših dnevih v prehodnih obdobjih, ko ni smotrno poganjati celotnega ogrevalnega sistema (centralne). Zato je zelo pomembno, da je toplotna črpalka projektirana na način, da sama zmore pokriti čim več potreb po ogrevanju. Dodatna izvedba peči na olje ali plionskega kotla ob novi toplotni črpalki je težko ekonomsko upravičena.