Osnove

Toplotne črpalke

Toplotna črpalka ne proizvaja celotne količine energije, potrebne za ogrevanje, temveč zgolj zvišuje temperaturo prvotnega vira na želeno raven. Razmerje med celotno količino proizvedene energije in energijo, vloženo v »gradnjo« (delo toplotne črpalke) se imenuje grelno število . Grelno število se pri toplotnih črpalkah, ki za vir energije uporabljajo energijo iz zemlje ali podzemne vode, giblje okrog vrednosti 4, pri črpalkah na zrak pa okrog 3. Z drugimi besedami grelno število 4 pomeni, da je pri proizvedenih;4 kWh  energije iz okolja pridobljeno 3kWh, toplotna črpalka pa je pridelala preostalo kWh.

Poznamo tri osnovne izvedbe toplotnih črpalk. Ločimo jih glede na medij (okolico), ki ga hladimo in medij, ki ga ogrevamo. Tako poznamo sisteme toplotnih črpalk:

  • zrak-voda,
  • voda-voda,
  • zemlja-voda.

Pri označevanju tipa toplotnih črpalk se na prvo mesto postavlja vir, kateremu odvzemamo toploto, na drugo mesto pa medij, ki ga grejemo.