Subvencije za toplotne črpalke skozi čas

Objavljeno: 7.4.2014

V Sloveniji žal ne premoremo »uradnega« združenja ali »ceha« proizvajalcev toplotnih črpalk, tako, da je praktično nemogoče ocenjevati obseg trga na področju toplotnih črpalk. Še najboljši pregled, kako se je trg razvijal v zadnjih desetih letih, nam daje Eko sklad j.s. Eko sklad uspešno posluje že enajsto leto. V prvih letih delovanja je bila primarna dejavnost predvsem podeljevanje ugodnih kreditov za okoljske naložbe. Na podlagi podeljenih kreditov in subvencij lahko ocenimo, koliko toplotnih črpalk se proda na letni ravni v Sloveniji. Seveda ta ne upošteva investitorjev, ki niso zaprosili za kredit ali subvencijo s strani Eko sklada.

Za vas smo pripravili pregled podeljenih kreditov in subvencij za toplotne črpalke po posameznih letih. V prvih letih poslovanja je Eko sklad podeljeval le ugodne kredite, ne pa tudi subvencij.


2004

Krediti
Fizične osebe (razpis 31OB04A)

Občanom so bil podeljeni krediti za 41 kW električne priključne moči toplotnih črpalk in sistemov geosonda.
Pravne osebe (razpis 30PO04A)
Podpisani sta bili dve kreditni pogodbi za dve naložbi v namestitev geosond, ki omogočata izkoriščanje geotermalne energije nizkih temperatur s pomočjo toplotnih črpalk.

2005
Krediti
Fizične osebe – (razpis 33OB05A)
Eko sklad je z občani podpisal kreditne pogodbe za 860 kW navidezne toplotne moči toplotnih črpalk.
Pravne osebe (javni razpis 33OB05A)
Ni podatka o podeljenih kreditih za toplotne črpalke za pravne osebe

2006
Krediti
Z občani so bile podpisane kreditne pogodbe za izvedbo investicij, kjer je bilo vgrajenih za 742 kW električne nazivne moči toplotnih črpalk.

2007
Krediti
Z občani so bile podpisane na podlagi poziva 37OB07A  kreditne pogodbe za izvedbo različnih investicijskih posegov na področju rabe obnovljivih virov energije, med drugim za namestitev toplotnih črpalk za 413 kW električne nazivne moči. Na razpis so se očbani lahko prijavili za investicijo za vgradnjo sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda - voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja - voda),

2008
Krediti
Za leto 2008 ni podatka o odobrenih kreditih za vgradnjo toplotnih črpalk.
Subvencije
Novost v letu 2008 je bil prvi javni poziv (1SUB-OB08) za podeljevanje nepovratnih finančnih spodbud. DO subvencij so bile upravičene toplotne črpalke s sistemom voda-voda ali zemlja-voda in sicer je bila višina subvencije do 2.500 EUR. Za toplotne črpalke je bilo podeljenih subvencij za 1.028 kW električne nazivne moči toplotnih črapalk.

2009
Krediti
Na javnem pozivu 41OB09 so bile z občani podpisane pogodbe za namestitev 67 toplotnih črpalk s skupno električno nazivno močjo 244 kW
Subvencije
Nepovratne spodbude (nadaljevanje poziva 1SUB-OB08 iz leta 2008)
Podeljenih je bilo 8 subvencij za toplotne črpalke po sistemu zrak-voda in 4 za toplotne črpalke po sistemu voda-voda.

2010
Krediti
V letu 2010 je bilo z občani podpisanih 305 kreditnih pogodb namestitev 27 toplotnih črpalk s skupno električno nazivno močjo 208 kW.
Subvencije
V letu 2010 se je nadaljevalo podeljevanje spodbud še po razpisu objavljenem leta 2008. Razpis je bil objavljen v sredini leta 2008, sredi leta 2009 pa je bila zaradi zagotovljenih proračunskih sredstev razpisana vsota nepovratnih finančnih spodbud povišana od 7,5 mio EUR na 11,5 mio EUR. Prvi razpis za podeljevanje subvencij je bil zaključen 9. oktobra 2009, vendar je obdelava vlog potekala še v prvem četrtletju 2010, izplačevanje nepovratnih sredstev pa je še v teku.

Na vsa odpiranja vlog je do zaključka javnega razpisa, to je 9. oktobra 2009, pravočasno prispelo 9.297 vlog, skupaj je bilo izplačano 10.183.625 EUR nepovratnih sredstev za 7.059 naložb.

V letu 2010 so podelili nepovratne spodbude za 19 toplotnih črpalk.

V letu 2010 je bil objavljen tudi nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude 4SUB-OB10. Po tem razpisu so v letu 2010 odobrili in izplačali 227 subvencij za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali za centralno ogrevanje s skupno močjo 1,5 MW.

2011
Krediti
V letu 2011 so podpisali pogodbe za kreditiranje za namestitev 25 toplotnih črpalk s skupno električno nazivno močjo 239 kW.
Subvencije
V letu 2011 se je nadaljevalo tudi podeljevanje spodbud za vloge, ki so bile prejete v letu 2010. Zaradi velikega števila vlog (preko 20.000) vseh vlog niso uspeli pravočasno obravnavati. Na podlagi pozivov 3SU-OB10 in 4SU-OB10 je bilo v letu 2011 odobrenih 984 spodbud za toplotne črpalke v vrednosti 730.300 €, izplačano 672.818 €.

Objavljen je bil tudi novi javni poziv 6SUB-OB11. Odobrenih je bilo 2.181 spodbud za toplotne črpalke v vrednosti 1.259.512 €, izplačano 673.552. €.

Skupaj je Eko sklad v letu 2011 podelil 3.165 spodbud za toplotne črpalke, oziroma so odobrili za 1.989.812 € subvencij, izplačali pa za 1.345.370 €.

2012
Krediti
V letu 2012 so na podlagi poziva 47OB12 podpisali pogodbe za kreditiranje za namestitev 146 toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode s skupno električno nazivno močjo 549 kW in 37 toplotnih črpalk samo za pripravo sanitarne tople vode.

Subvencije
V letu 2012 je potekala še obdelava vlog, ki so pravočasno prispele v letu 2010 na javna poziva 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10, pa zaradi dolgotrajnih postopkov obdelave, še niso bilerešene. Skupaj je bilo odobrenih 12 spodbud za toplotne črpalke in izplačano 117.510 €.

Poleg tega je v letu 2012 potekala tudi obdelava vlog, ki so pravočasno prispele na javni poziv 6SUB-OB11 iz leta 2011. Skupaj je bilo odobrenih 1.371 spodbud za toplotne črpalke in izplačano 1.523,879 €.

Objavljen je bil tudi nov javni poziv 12SUB-OB12, ki je bil glede na izjemno veliko število prejetih vlog predčasno zaključen in sicer konec avgusta 2012. Za ta poziv je bilo odobrenih 3.781 spodbud za toplotne črpalke v vrednosti 2.619,038 €, izplačano 1.614,515. €.

Skupaj je bilo v letu 2012 odobrenih 5.164 spodbud za toplotne črpalke v vrednosti 3.727,011 € in izplačano 3.255,904 €. Od tega je bilo tudi 1.701 toplotnih črpalk s skupno močjo 18,8 MW za ogrevanje stanovanjskih stavb in pripravo sanitarne tople vode ter 2.996 toplotnih črpalk samo za pripravo sanitarne tople vode.