Energijsko število

Kadar želimo med seboj primerjati porabo energije za ogrevanje različno velikih objektov ali pa le želimo vedeti, kako energijsko potraten je naš objekt, moramo najprej imeti skupni imenovalec – energijsko število. To število je tudi dobra osnova na podlagi katere se odločamo o nadaljnjih energetskih in sanacijskih ukrepih.

Definicija:
Energijsko število je specifična poraba energije na enoto površine zgradbe v določenem časovnem obdobju. Poenostavljeno povedano je to razmerje med letno (a) količino porabljene energije (kWh) in neto ogrevalno površino objekta (m2).

Formula za izračun:
E= Q / A = poraba (kWh) / površina (m2) = energijsko število.
Energijsko število ogrevanja izračunamo torej tako, da porabljeno gorivo pretvorimo v kWh in to število delimo s površino ogrevanih prostorov (m2). Rezultat je torej porabljena energija na kvadratni meter ogrevane površine objekta.

Kurilne vrednosti goriv, ki jih potrebujemo za izračun energijskega števila dobite TUKAJ (link).
Primer:
Poraba energenta: 1800 litrov/a (a=annual, letno)
Kurilna vrednost: 10 kWh/l
Neto površina stavbe: 150 m2
Porabljena energija: 2.100 litrov/a x 10 kWh/l = 2.100 kWh/a
EK= Q / A = poraba (kWh) / površina (m2)
EK= 21.000 kWh/a / 150 m2 = 150 kWh/ m2/a
Energijsko število je torej 140. Lahko rečemo, da za ogrevanje 1 m2 porabimo 14 litrov kurilnega olja.
Opomba: pri izračunu moramo upoštevati tudi ali uporabljamo ogrevalno napravo tudi za pripravo tople vode in v tem primeru število ustrezno zmanjšati.

Ko imamo energijsko število izračunano, v spodnji tabeli preverimo, kako energetsko varčna ali pa potratna je naša hiša.

Opis objekta Razred energetske učinkovitosti Letna potrebna toplota za ogrevanje na enoto uporabne površine stavbe [kWh/m2a]
Hiša prihodnosti A1 0 do vključno 10
Pasivna hiša A2 nad 10 do vključno 15
Nizko energijska hiša B1 nad 15 do vključno 25
Nizko energijska hiša B2 nad 25 do vključno 35
Zelo varčna hiša C nad 35 do vključno 60
Varčna hiša D od 60 do vključno 105
Povprečna hiša E od 105 do vključno 150
Potratna hiša F od 150 do vključno 210
Zelo potratna hiša G od 210 do 300 in več