Energetika Celje - javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

 1. Splošno

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 020-34/2019 z dne 22. 3. 2019 Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z namenom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.