Eko Sklad zaključil Javni poziv 56SUB-LSRS17

V Uradnem listu št.39 z dne 21.6.2019 je Eko sklad j.s. objavil, da se je zaključil Javni poziv 56SUB-LSRS17 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena