Eko Sklad zaključil Javni poziv 52SUB-JS17

V Uradnem listu št.39 z dne 21.6.2019 je Eko sklad j.s. objavil, da se je zaključil Javni poziv 52SUB-JS17 - Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja