Eko Sklad zaključil Javni poziv 51FS-PO18

V Uradnem listu št.39 z dne 21.6.2019 je Eko sklad j.s. objavil, da se je zaključil Javni poziv 51FS-PO18 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.