Obvestilo o zaključku Javnega poziva 41SUB-OBPO16

V Uradnem listu, izdanem dne 31.5.2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlil, da je Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 54/16, 53/18 in 30/19), zaključen.